RUSSIAN PROVERBS

>> Monday, July 7, 2008


႐ု႐ွားစကားပုံေတြ

စကားပုံဆိုတာဘာပါလဲ။ က်ေနာ္ ၀ီကီမွာရွာဖတ္ေတာ့ စကားပုံဆိုတာ ႐ိုးရွင္းတိက်ၿပီး လူသိမ်ား၊ အသုံးမ်ားတဲ့ ဆို႐ိုးစကားေတြပါပဲ။ သူတို႔ေတြက တကယ့္လူမႈေန႔စဥ္ဘ၀ကို အေျခခံၿပီးထြက္ေပၚလာတဲ့ အမွန္တရားေတြေပါ့။ ဥပစာေတြနဲ႔ တင္စားသုံးႏႈန္းၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုျပဳမႈေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာေတြေျပာျပတဲ့ စကားပုံေတြၾကေတာ့ နီတိေတြလို႔ေခၚပါတယ္။ အခုက်ေနာ္ အင္တာနက္မွာ ေလွ်ာက္ရွာဖတ္ေတာ့ ႐ု႐ွားစကားပုံေတြေတြ႕ပါတယ္။ က်ေတာ္တို႔ ဘာသာစကားသင္စဥ္တုန္းကလည္း ဆရာမေတြက ႐ု႐ွားစကားပုံေတြကို အဆင္သင့္သလို ေျပာျပပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲျဖစ္ေစ သူတို႔နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ အလ်င္းသင့္သလို သူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ စကားပုံေတြထည့္ေျပာတတ္ရင္ ကိုယ္က သူတို႔ဘာသာစကားကို အေတာ္ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါတယ္။

အခုက်ေနာ္ ႐ု႐ွားစကားပုံတခ်ိဳ႕ကို ဘာသာျပန္ျပပါဦးမယ္။ အဓိပၸါယ္ေတြ လြဲေခ်ာ္စြာ ထြက္ေနတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ဘာသာျပန္အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။o Аппети́т прихо́дит во вре́мя еды́.
o Transliteration: Appetit prikhodit vo vremya yedy
o Translation: The appetite comes when eating
o English version: The appetite comes when eating
o ခံတြင္းေတြ႕တယ္ဆိုတာ စားေသာက္ေနတုန္းျဖစ္တာပါ။

o Без кота́ мыша́м раздо́лье.
o Transliteration: Bez kota mysham razdol'ye.
o Translation: Without a cat mice have no restrictions.
o English version: When the cat is away, the mice will play.
o ေၾကာင္မရွိ ႂကြက္ထ။

o Береги́ пла́тье сно́ву, а честь смо́лоду.
o Transliteration: Beregi plat'ye snovu, a chest' smolodu.
o Translation: Take care of clothes since [when they are] new, take care of [your] honor
since [you are] young.
o အကၤ်ီကို အသစ္ကတည္းက ဂ႐ုစုိက္သလို ႐ုိးသားမႈကိုလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းပါ။

o Вре́мя — лу́чший до́ктор
o Transliteration: Vremya — luchshiy doktor.
o Translation: Time [makes the] best healer.
o English version: Time heals all wounds.
o Modern mockery: Время — лучший доктор, но ужасный косметолог. (Time is the best
healer, but a terrible cosmetologist.)
o အခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆုံ သမားေတာ္။

o Лу́чше по́здно, чем никогда́.
o Transliteration: Luchshe pozdno, chem nikogda.
o Translation: Better late than never.
o English version: Better late than never.
o ေနာက္က်တယ္ဆိုတာ ဘယ္ေသာအခါမွထက္သာတယ္။

o Москва́ не сра́зу стро́илась.
o Transliteration: Moskva ne srazu stroilas'.
o Translation: Moscow wasn't biult at once.
o English version: Rome wasn't built in a day.
o ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ကို တရက္တည္းျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္။

o На Бо́га наде́йся, а сам не плоша́й.
o Transliteration: Na boga nadeysya, a sam ne ploshay
o Translation: Hope for God, but do not be reliant.
o English version: Trust in God, but lock your car.
o ဘုရားသခင္ကိုဆုမေတာင္းနဲ႔၊ ကိုယ့္ကိုကို အမွားမလုပ္မိေစနဲ႔။ (မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သူသာ၊ ဘုရားသခင္က ေစာင့္ေရွာက္တယ္။)

o Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.
o Transliteration: Ne znaya brodu, ne suysya v vodu.
o Translation: Don't wade into a river without knowing a ford.
o Moral: Don't rush into something without throughly studying the matter first.
o English version: Wait for the cat to jump.
o ေရတိမ္မသိရာ ျမစ္ထဲမဆင္းရ။

o Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.
o Transliteration: Ne imey sto rubley, a imey sto druzey.
o Translation: Don't have a hundred rubles, but have a hundred friends.
o ပိုက္ဆံတစ္ရာမရွိရင္ေနပေစ၊ အေပါင္းအသင္းတစ္ရာ ရွိပါေစ။

o От ма́ленькой и́скры большо́й пожа́р быва́ет.
o Transliteration: Ot malen'koy iskry bol'shoy pozhar byvayet.
o Translation: A little spark may cause a big fire.
o အမႈိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္။

o Повторе́нье - мать уче́нья.
o Transliteration: Povtoren'ye — mat' uchen'ya.
o Translation: Repetition is a mother of learning.
o Moral: The more often you repeat your lesson, the more likely you are to memorize it.
o Mockery: Повторе́нье - мать пита́нья (Repetition is a mother of feeding).
o အခါခါေလ့က်င့္ျခင္းဟာ သင္ယူျခင္းမွာ အခရာ။

o Пого́нишься за двумя́ за́йцами, ни одного́ не пойма́ешь.
o Transliteration: Pogonishsya za dvumya zaytsami, ni odnogo ne poymayesh.
o Translation: If you start chasing two hares, you [will] catch none.
o English version: If you run after two hares, you will catch neither., Grasp all, lose all.
o ယုန္ႏွစ္ေကာင္ေနာက္လိုက္ရင္ တစ္ေကာင္ေတာင္မိမွာမဟုတ္။

o Пуста́я бо́чка гро́мче гремит.
o Transliteration: Pustaya bochka gromche gremit.
o Translation: An empty barrel rattles louder.
o Moral: Who does the least, brags the most.
o ဘာမွမရွိတဲ့စည္က အသံပိုထြက္တယ္။

o Пья́ный проспи́тся, дура́к — никогда́.
o Transliteration: P'yanyy prospitsya, durak — nikogda.
o Translation: The drunken will sleep it over, the fool - never.
o အမူးသမားက အိပ္လိမ့္မယ္၊ အ႐ူးက ဘယ္ေတာ့မွ မအိပ္။

o Рыба́к рыбака́ ви́дит издалека́.
o Transliteration: Rybak rybaka vidit izdaleka.
o Translation: A fisherman can tell another fisherman from afar.
o English version: Birds of a feather flock together.
o Mockery: Дурак дурака видит издалека. (A fool can tell another fool from afar.)
o တံငါးသမားက တံငါးသမားကိုအေ၀းကျမင္တယ္။ (ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္တယ္။)

o Семь раз отме́рь, оди́н отре́жь.
o Transliteration: Sem' raz otmer', odin otrezh.
o Translation: Measure seven times, cut once.
o English version: Measure twice, cut once.
o ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္းပါ၊ တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ျဖတ္ပါ။

o Умный лю́бит учи́ться, а дура́к учи́ть.
o Transliteration: Umnyy lyubit uchit'sya, a durak uchit.
o Translation: Clever person likes to learn, and the fool - to teach.
o လူေတာ္ေတြက သင္ယူခ်င္တယ္၊ လူမိုက္ေတြက သင္ေပးခ်င္တယ္။

အခုက်ေနာ္ဘာသာျပန္ထားသလိုပဲ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္သူေဘာ္ေဘာ္ေတြလည္း ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ေဒသရဲ႕စကားပုံေတြရွိရင္လည္း ေ၀မွ်ေစခ်င္ပါတယ္။ အခု က က်ေနာ္ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်တာေတြကို ထုတ္ႏုတ္ဘာသာျပန္ထားတာပါ။ က်ေနာ္ေတြ႔တဲ့ စာအုပ္ကို ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

7 comments:

ေမာင္ျဖဴ July 7, 2008 at 5:42 PM  

ကိုဇနိေရ စိတ္ဝင္စားစရာ စကားပံုေလးေတြပါ။ ဘာသာျပန္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူး။ ေနာက္ထပ္စကားပံုေကာင္းေကာင္းေလးေတြလဲတင္ပါဦး။

ေမေအာင္ July 7, 2008 at 8:47 PM  

“ ေၾကာင္မရွိ ႂကြက္ထ။”
အင္း ဒါကိုေတာ႔နားလည္တယ္။

“ Без кота́ мыша́м раздо́лье.”
ဟင္း ဒါက်သိဘူး။“ကၽြဲပါးေစာင္းတီး”တာလား။
ကိုဇနိ
တကယ္ေလးစားပါတယ္။ေနာက္ထပ္ေရာတင္ဦး။
Transliterationေလးေတြေစာင္႔ဖတ္ေနတာ။

Republic July 7, 2008 at 9:56 PM  

ကိုဇနိၾကီး ..
႐ုရွားစကားပံုေတြမိုက္ပါ့ ၊၊
"စ"လံုး စကားပံုေတြေတာ့႐ွိ၀ူးထင္တယ္ ...
မသိတာ..မသိတာ ..အဲဂလို ေတာ္တာဂ်

ျမရြက္ေ၀ July 8, 2008 at 6:48 AM  

အခု မူလတန္း စကားပုံစာအုပ္ သင္ေနတာ။ တင္စားေျပာဆိုတဲ့ "ကန္ေရာကု"(慣用句) [ 油を売る- လပ္ယားလပ္ယားလုပ္ေနတယ္- ဆိုတာမ်ိဳး]နဲ႕ စကားပုံ "ခိုတိုဝဇ"(ことわざ) [一石二鳥- တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ဆိုတာမ်ိဳး] ဆိုျပီး ၂ပိုင္းခြဲထားတယ္။ တခါတေလေတာ့လည္း "ကန္ေရာကု"နဲ႕ "ခိုတိုဝဇ"က ေရာေနျပန္တယ္။ မူလတန္းစာအုပ္ေတာင္ အေတာ္ဖတ္ယူေနရတာ။ :D စကားပုံတစ္ခုအေၾကာင္းေတာ့ http://myaywetwai.blogspot.com/2007/11/blog-post_25.htmlမွာ တစ္ခါေရးဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ "ခိုတိုဝဇ"linkကို ေပးထားပါတယ္။ :)

wynn.sun July 8, 2008 at 1:47 PM  

ေက်းဇူးပါဗ်ာ.. ကြ်န္ေတာ္မၾကားဘူးေသးတဲ့ ရုရွားစကားပံုေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးပါလား.. :)

တားျမစ္ ထားေသာ... July 10, 2008 at 4:03 PM  

ဘာသာစကားကို တကယ္ေလ့လာႏိုင္ပါေပ့။ ေကာင္း၏။ ျမန္မာစကားပံုကို ဒီကေကာင္က နည္းနည္းသိတာ။ သူတို႔ဆီမွာလည္း ဒါမ်ိဳးေတြရွိသကိုး....

အညာသား July 10, 2008 at 11:23 PM  

မွတ္သားစရာပါပဲ...။ ေကာင္းပါေပ့ဗ်ာ....
ေလးစားမိပါရဲ႕ ။ ။

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP