အလ်င္ႏႈန္းဒဏ္

>> Saturday, July 4, 2009

အမွ်င္တန္းခဲ့တဲ့၊
အလြမ္းကို၊
ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္၊
မသိလိုက္ဘဲ၊
စိတ္လိုက္မာန္ပါ၊
ျပႆနာရွာခဲ့။
ကဲ! အပူဆ
ႏႈိုင္းမရေတာ့ဘူး၊
ျပာအျဖစ္သာတိုင္ေတာ့တယ္။

ခိုင္ခင္အင္ၾကင္း

Read more...

အင္အားမဲ့အလြမ္း

စကၠဴတရြက္ကို၊
ေနာက္ေက်ာဘက္
လွန္သလို၊
ျငိတြယ္ေစေသာေန႕နဲ႕၊
လြမ္းေစေသာေန႕တို႕
နီးကပ္လြန္းတယ္။
ၾကိဳမျမင္ႏိုင္တဲ့၊
ၾကမၼာကို၊
အရံႈးေပးရန္မွတပါး၊
ကြ်န္မ၌မည္သည့္အင္အားမွ်၊
မရွိပါ"ေမာင္"၊
ဆုေတာင္းခက္၊
ေရစက္မ်ားမမီမကမ္းမို႕၊
တသက္သက္တမ္းတကာ၊
ေျဖမဆည္ႏိုင္ေတာ့၊
ေၾကကြဲသည္အမွ်၊
လိမ္ျပာငယ္လွတယ္။

ခိုင္ခင္အင္ၾကင္း

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP