လြတ္လပ္ေရးေန႔

>> Friday, January 4, 2008

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ မွသည္ ယေန႔ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ရွိခဲ့ပါၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ တကြ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိုးေ၀ တစ္ဖြဲ႕သားလံုးက ဦးညြတ္အေလးျပဳပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP