ခ်စ္ပန္းရနံ႔

>> Wednesday, November 28, 2007


ေမာင္
ကိုယ္႔၀ိညဥ္ဟာ
ေမာင္႔အပါးမွာ
ခစားက်န္ေနခဲ့ျပီေမာင္။
ေမာင္
ကိုယ္သြားေနတာ
၀ိညဥ္မပါ
ကိုယ္႔ခႏၶာသာ။
ေမာင္
ကိုယ့္တြက္မၾကည့္
ေမာင့္တြက္ခ်ည္းပါ
ေမာင္ေပ်ာ္လ်င္လည္း
ကိုယ္ေပ်ာ္ၿမဲေနာ္။
ေမာင္
ေနရစ္ေတာ့ေမာင္
ေပ်ာ္ေတာ့ေမာင္
ကိုယ္ကခ်စ္၍ သြားၿပီေမာင္။ ။

ေမေအာင္

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP