အျပာေရာင္တိုင္မ်ား

>> Sunday, April 8, 2007


ၾသစၾတီးလ်ား အမ်ိဴးသားေဂလာရီတြင္ ဂ်က္ဆင္ပူးေလာ့၏ ေဆးစက္ခ် လက္ရာ အျပာေရာင္တိုင္မ်ား (Blues poles) ပန္းခ်ီကားကို ျပသထား႐ွိသည္။ ေဆးစက္ အေရာင္မ်ား တြင္ ေဒါင္လိုက္ အျပာေရာင္တိုင္ ႐ွစ္တိုင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတိုင္မ်ားက မည္သည္ကို ကိုယ္စားႁပုသည္၊ ပန္းခ်ီကားက ဘာဆိုလိုသည္ကို မသိရေသာ္လည္း စြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းေသာ လက္ရာ ျဖစ္သည္။

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP