လေရာင္ ႏွင့္ ပင္လယ္

>> Monday, April 16, 2007

အီဗန္ ကြန္စတန္တီႏုိဗစ္(ခ်္) အာအိေဇာ့(ဗ)စကီး (၂၉ ဇူလိုင္၊၁၈၁၇ - ၂ မတ္၊၁၉၀၀) သည္ ကရင္(မ္)ၿမိဳ႕၊ယူကရိန္းႏုိင္ငံတြင္ အာေမးနီးယားကုန္သည္မိသားစု၌ ေမြးဖြါးခဲ့သည္။
သူသည္ အဓိက ပင္လယ္႐ႈခင္းတို႔အားေရးဆြဲၿပီး အလြန္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိခဲ့သည္။
ပန္းခ်ီကားေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။
လေရာင္ေအာက္မွ သေဘၤာပ်က္အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ပင္လယ္႐ႈခင္း ပန္းခ်ီကားသည္ သူ၏ပင္လယ္ပန္းခ်ီကားမ်ားမွ တစ္ခုျဇစ္သည္။

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP