ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း

>> Sunday, April 29, 2007

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းပံုတူ ပန္းခ်ီေမာင္ေငြထြန္းရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းလက္ရာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၿမဲဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားစာဆိုႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းေအးတဲ့စိတ္ကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP