အနီအျပာ ထိုင္ခံု

>> Saturday, April 7, 2007


ဒတ္(ခ်္)လူမ်ိဳး ဒီဇိုင္းဆရာ ဗိသုကာ ဂါးရစ္ ေသာမတ္(စ) ရစ္ဗဲ၏ ပံုေဖာ္ ဖန္တီးမႈ လက္ရာ ျဖစ္သည္။ ပိယတ္ မြန္ဒေရယံႏွင့္ ၁၉၁၈ ခု၌ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးေရာင္မ်ားကို ဒယ္စတိုင္း ပန္းခ်ီလႈပ္႐ွားမႈ၏ မူလအေရာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ ေဆးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ထည္ေဘာင္ တြင္ သံုးထားေသာအနက္ေရာင္မွာ ကိုယ္ထည္ေဘာင္၏ ေထာက္ကန္မႈ တာ၀န္ကို ျပသေလသည္။ ဗိသုကာသည္ တန္းအစြန္းမ်ားတြင္ အ၀ါေရာင္ ေဆးခ်ယ္၍ အဆုံးမ႐ွိေသာ အႏၲိမ သဘာ၀ကို ေဖၚက်ဴးခဲ႔ပါသည္။

1 comments:

s0wha1 August 3, 2007 at 6:33 AM  

ကိုဇနိ...အနီအျပာ ထုိင္ခံုလား၊ အနီအ၀ါ ထုိင္ခံုလား...အျပာေရာင္ကို ရွာမေတြ႕လို႔

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP