ႏွွစ္ကူးဆုေတာင္း

>> Thursday, April 10, 2008

ႏွွစ္ကူးဆုေတာင္း
အဖိုးတန္ေျမ
အေမြဗုဒၶ
ျမတ္သီလႏွင္႔
သံဃာၤဂုဏ္ေရာင္
ထြန္းရိွန္ေျပာင္၀င္း
တင္႔အဆင္းႏွင္႔…။
အဖိုးတန္ေျမ
ေရႊေငြရတနာ
ျမသႏ ၱာေက်ာက္
လွ်ံပယ္ေတာက္၍
ၿဖိဳးေမာက္ျပည္႔၀န္း
ေရနံတြင္းႏွင္႔….။
အဖိုးတန္ေျမ
ေသြခ်င္းေတြသည္
စိတ္ရင္းျဖဴလႊ
တူမွ်တာ၀န္
ေက်ပြန္ၾကိဳးပမ္း
သက္စြန္႔ထမ္း၍…။
အဖိုးတန္ေျမ
ခ်စ္ျခင္းတစ္ခု
ေသြးစည္းမႈ႔ျဖင္႔
ထုဆစ္တည္ေထာင္
တို႔ျပည္ေထာင္စု
ေခၚတြင္ျပဳရာ
ျပည္ျမန္မာသို႔
ဦးမာဃေရာက္
ဖေနာင္႔ေပါက္၍
မွတ္ေလေခြးသားေရ
ပုရပိုက္ရွည္တြင္……ငါေလမပါပါေစႏွင္႔။1 comments:

tmn April 19, 2008 at 1:13 PM  

ေတာင္းတဲ့ဆုနဲ႔ တလံုးတ၀ ျပည့္ေစေသာ္....

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP