လြတ္ခြင့္ရည္သန္

>> Sunday, June 14, 2009

သံသရာေႏွာင္အတြင္းမွာလ၊
၀ပ္စင္းလို႕လြမ္းစိတ္ၾကြယ္၊
အားငယ္သမို႕တရားတြယ္ကာ၊
ရုန္းဖယ္မယ္စိတ္ကူး။
သနစ္ထူးျဖစ္ေထြေထြကို၊
၀ဋ္ေတြသာေျဖဖို႕ရည္စူး။
နတ္လူသခင့္တရားရွင္တြင္၊
ေန႕စဥ္ပင္ေမွ်ာ္ဖူး၊
ဆြမ္းဦးႏွင့္ေရခ်မ္းတင္၊
ေအးစြဘ၀င္။
ဒုကၡဘံုေလာကီအေကြ႕မွာေတာ့၊
ေယာဂီဓေလ့ခံုမင္မည္၊
ကုသိုလ္ေတြေဖြရွာျပဳေနလ်က္၊
ဘယ္ကံကြက္ေၾကကြဲေစသည္၊
ေျဖမဆည္ေသေစညႊန္းသည္သို႕၊
ဘ၀င္ကြ်မ္းနာေၾကြ။
ပန္းဖြက္သူ႕၀ကၤဘာေဗြနယ္၊
ေရွာင္ေသြဖယ္ေနအံုးမည္ကြဲ႕ေလး။

ခိုင္ခင္အင္ၾကင္း

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP