ခ်က္ေဟာ့(ဗ္) ေျပာခဲ့ေသာ စကားအခ်ိဳ႕

>> Friday, March 28, 2008


အန္တြန္ ပါဗလိုဗိ(ခ်္) ခ်က္ေဟာ့(ဗ္) ေျပာခဲ့တဲ့ စကားအခ်ိဳ႕ပါ။

Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал - пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым...

ကိုယ္ေရးထားတာေတြကို စာအုပ္အေနနဲ႔ မထုတ္ရေသးရင္ ဘယ္သူကိုမွ ဖတ္မျပနဲ႕။ တျခားလူေတြ အႀကံေပးတာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွလည္း နားမေထာင္နဲ႔။ မွားပေလ့ေစ၊ လိမ္ထားတာေတြပါပေစ၊ အဲဒီအမွားေတြက မင္းနဲ႔သာ ဆိုင္ပေလ့ေစ။ အလုပ္လုပ္ရာမွာ သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္။

Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лёд.

ေရခဲတုံးေအးသလို စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေနၿပီဆိုမွ စာကိုေရးရမယ္။

Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрёт с голоду, если будет потакать своей лени.

စာေရးဆရာဆိုတာ သူေတာင္းစားျဖစ္ေနရမယ္၊ အဲသလိုအေျခေနျဖစ္ေနမွ သူ႔ရဲ႕အပ်င္းစိတ္ကို အလိုလိုက္လိုက္ရင္ ငတ္ၿပီးေသသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္လို႔။

Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ и Гималаи...

စာေရးဆရာဆိုတာ အလြန္႔ကိုခ်မ္းသာတဲ့သူျဖစ္ရမယ္၊ ဒီလိုခ်မ္းသာမွ သူသြားခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္သေဘၤာနဲ႔ ကမာၻကိုပတ္ ခရီးထြက္ႏိုင္မွာေပါ့၊ ႏိုင္းျမစ္ဖ်ားခံရာကို ေလ့လာေရးသြားႏိုင္မယ္၊ ေတာင္၀န္႐ိုးစြန္းကို ေလ့လာေရးသြားႏိုင္မယ္၊ တိဘက္၊ အာေရးဗီးယားကို သြားႏိုင္မယ္၊ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္းေတြနဲ႔ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းေတြကို ၀ယ္ႏိုင္မယ္ေလ။

Толстой говорил, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земли нужно мёртвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю.

လူတစ္ကိုယ္အတြက္ ေျမက ၇-ေပေလာက္ပဲလိုတာပါလို႔ - ေတာ္(လ္)စတိြဳင္းက ေျပာခဲ့တာကို၊ ခ်က္ေကာ့(ဗ္)က - အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး၊ ၇-ေပေလာက္ေျမဆိုတာက အသက္မရွိတဲ့လူအတြက္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့၊ အသက္ရွင္ေနတဲ့လူအတြက္က ကမၻာတစ္ခုလုံးလိုအပ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ စာေရးဆရာအတြက္ေပါ့။

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP