“ ေနရာမဲ႔ ”

>> Friday, March 20, 2009

သကၠရာဇ္ မွားျပီး
ေလာကထဲေရာက္ေတာ႔
တာထြက္ေနာက္က်တယ္....။
ပန္းတိုင္မွာ..
ပထမသာ မက
အဆင္႔ဆင္႔ေနရာ
ရသူေတြ...
အို! ...တန္းစီလို႔.....
သစ္ပန္းခက္သရဖူ၊
ေအာ္! လွမ္းယူဖို႔ေဝး း း း။

ခိုင္ခင္အင္ၾကင္း

1 comments:

khin oo may March 21, 2009 at 10:33 PM  

ေစာတယ္ ေနာက္က်တယ္ဆုိတာ မရွိ. ဘရိမ္းရွိဘုိ႕ဘဲ လုိတယ။္

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP